Sukelluskurssit
________________________________________________________________________PÅ SVENSKA NEDERST PÅ SIDAN

Laitesukelluskokeilu
Laitesukelluskokeilu tutustuttaa kokeilijat sukellusharrastukseen ja antaa heille mahdollisuuden vedenalaisten elämysten kokemiseen turvallisissa olosuhteissa (yleensä uima-altaassa tai uima-allasmaisissa olosuhteissa rantavedessä) kouluttajamme opastuksella.

Laitesukelluskokeilu on erinomainen tapa saada ensikontakti laitesukellukseen. Kokeilemalla pääsee näkemään tuntuuko laji omalta, ja herääkö kiinnostus varsinaiselle laitesukelluskurssille osallistumiseen. Toisaalta kokeiluun osallistuminen ei myöskään ole pakollista: laitesukelluksen peruskurssille pääsee osallistumaan myös suoraan.

Laitesukelluskokeiluun voivat osallistua kaikki vähintään 12 vuotta täyttäneet lajista kiinnostuneet henkilöt joilla on normaali terveys. Lisätietoja kokeilusta saat lähettämällä s-postia osoitteeseen info@bgd-82.fi.

Laitesukelluksen peruskurssi P1
Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja –taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen enintään 15-20 metrin syvyysalueelle, edellyttäen että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty.

Kurssille osallistuminen edellyttää 12 vuoden vähimmäisikää. Alle 15-vuotiaat voivat kuitenkin sukeltaa avovedessä ainoastaan täysi-ikäisen laitesukeltajan parina.

Sukeltajaliiton jäsenseurojen järjestämillä kursseilla jokainen oppilas saa peruskurssin oppilasmateriaalisalkun, johon sisältyy mm. oppikirja, nousutaulukko ja sukelluspäiväkirja.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-koulutusstandardin. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen oppilaille haetaan CMAS P1 -kortti.

Alkavat peruskurssit

Laitesukelluksen peruskurssi maaliskuussa 2021, lisätietoja t.hartman at luukku.com, tai petri.luoma at iki.fi

Katso myös etusivulla kohta Tiedotteet.

Laitesukelluksen jatkokurssi P2
Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet 20 - 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.

Mikäli sukellusolosuhteet kurssin jälkeen poikkeavat merkittävästi sukeltajan aiemmasta kokemuspiiristä ja kurssisukellusten olosuhteista uusiin olosuhteisiin tulee perehtyä kouluttajan tai kokeneemman sukeltajan opastuksella.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P2 -koulutusstandardin vaatimukset. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen oppilaille haetaan CMAS P2 -kortti.

Alkavat jatkokurssit
-

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi P3
Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys: kurssi esim. antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrkivälle sukeltajalle.

Sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista syventävän jatkokoulutuksen saaneella sukeltajalla on laaja näkemys. Hän ymmärtää erikoiskurssien tarpeen ja tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on.

Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS P2- tai NAUI Advanced Scuba Diver -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn koulutusjärjestön kortti.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P3 -koulutusstandardin vaatimukset. Kurssin hyväksytysti suorittanelle oppilaille haetaan CMAS P3 -kortit.

Alkavat syventävät jatkokurssit
Technical Skills kurssi, antaa perustaidot tekniikkasukeltamiseen, sisältää opastusta kahdennettuun laitteistoon, potkutekniikoihin, tiimitoimintaan.

Nitroksisukeltamisen peruskurssi, antaa valmiudet sukeltaa nitroksikaasulla, jossa hapen määrä on enintään 40 %. Nitroksisukeltamisella voidaan vaikuttaa turvallisesti pohja- ja pinta-aikoihin.

Advanced nitrox kurssi tuo sukeltamiseen dekompressiot ja sen tehostamiseen yhden dekompressiokaasun. Kurssi opettaa myös kainalossa kuljetettavan lisäkaasun käytön ja käsittelyn sekä lisätietoa dekompression teoriasta.

Recriational trimix kurssi tuo sukeltaja kaasuvalikoimaan heliumin, jolla pienennetään syvyyshumalan vaikutusta. Kurssilla jatketaan yhden dekompressiokaasun käyttöä ja opetellaan lisätietoa keskisyvien sukellusten toimintamalleista.

Lisätiedot näistä erikoiskursseista t.hartman at luukku.com


DYKKURSERIntroduktion till apparatdykning
Apparatdykningsintroduktionen ger deltagarna tillfälle att bekanta sig med sportdykning och att uppleva undervattensmiljön i trygga förhållanden (i allmänhet i simbassän eller i simbassängsliknande förhållanden i strandvattnet) under ledning av vår dyklärare.

Introduktionsdykningen är ett utmärkt sätt att få en första kontakt med apparatdykning. Samtidigt får man tillfälle att känna efter om sportydkning kan vara någonting som intresserar och om en apparatdykkurs kunde vara någonting att delta i. Å andra sidan är det inte nödvändigt att delta i en introduktion utan man kan också börja grundkursen direkt.

I apparatdyksintroduktionen kan alla intresserade delta som är minst 12 år och som har normal hälsa. Ytterligare information om introduktionsdyk får du genom att skicka e-post till adressen info@bgd-82.fi.

Grundkurs i apparatdykning P1
Under grundkursen i apparatdykning lär man sig de baskunskaper och -färdigheter, som apparatdykaren behöver för att göra handledda dykningar t.ex. på dykarföreningens läger eller på de utfärder som dykcenter ordnar. Kursens tyngdpunkt ligger i att lära sig de praktiska basfärdigheterna samt i dyksäkerheten.

Apparatdykningens grundkurs ger de personer som har fullgjort kursen på ett godkänt sätt färdighet för dykningar med direktuppstigning från max 15-20 meters djup, under förutsättning att dykförhållandena är lika goda eller bättre än de var där kursen ordnades.

Minimiåldern för att delta i kursen är 12 år. Personer under 15 år får dyka i öppet vatten endast tillsammans med en vuxen apparatdykare.

Var och en som deltar i kurser som ordnats av dykarförbundets medlemsföreningar får en portfölj med grundkursens studiematerial med bl.a. lärobok, dekompressionstabell och dykdagbok.

Dykarförbundets apparatdykkursers undervisningsprogram uppfyller den internationella CMAS P1-undervisningsstandarden. Efter godkänd kurs ansöker man om CMAS P1-kort för eleven.

Kommande grundkurser
Fortsättningskurs i apparatdykning P2

Planerade fortsättningskurser i apparatdykning P2


Fördjupad fortsättningskurs i apparatdykning P3

Planerade fördjupade fortsättningskurser i apparatdykning P3


-